Technologieën voor een circulaire economie

0 Shares
0
0
0

De circulaire economie is een duidelijke weddenschap voor de toekomst van de Europese Unie. Technologie speelt een sleutelrol om dit mogelijk te maken. We raden u aan deze vier artikelen te lezen:

Op weg naar een duurzaam voedselsysteem: de uitdagingen van de EU in de horizon 2030
Het FOOD 2030-document van de Europese Commissie onthulde waar onderzoek en technologische ontwikkeling in voeding in de EU gericht moeten zijn. Een document dat voornamelijk betrekking heeft op 4 gebieden: innovatie, duurzame en gezonde voeding, maatregelen tegen klimaatverandering en ecologische duurzaamheid, en circulariteit en efficiëntie bij het gebruik van hulpbronnen.

In het artikel Op weg naar een duurzaam voedselsysteem: de uitdagingen van de EU in de horizon van 2030 analyseren we dit document en trekken we de belangrijkste conclusies die van belang zijn voor O & O & I-professionals in de voedingsindustrie. Onze aanbeveling is dat het een must-see artikel is voor R & D-directeuren, managers van de innovatie- en marketinggebieden en CEO’s.

De circulaire economie van water: 4 werklijnen
De milieu-uitdaging zal van cruciaal belang zijn in sectoren met massaconsumptie zoals agrovoedingsmiddelen, cosmetica … Het concurrentievermogen van deze industrieën zal grotendeels afhangen van hun vermogen om te voldoen aan de groeiende vraag naar inputs (water, elektriciteit, grondstoffen …) in omgevingen met schaarste . Efficiënt omgaan met water is een van de onderwerpen die de agenda en de toekomst markeren.

Chemische technologieën: naar de circulaire economie
De chemische industrie, zo aanwezig in elk aspect van ons leven, ondergaat ongekende veranderingen. Om tot een groene en duurzame chemie te komen, is de inzet voor innovatie als strategie om het concurrentievermogen te verbeteren van cruciaal belang.

Hiervoor stelt onze R & D-directeur drie werklijnen voor: Schone en duurzame winningsprocessen, COASC-technologie voor de behandeling van RWZI-slib en bioraffinaderijen als transformatiesysteem naar een circulaire economie.

0 Shares
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like